V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 34581.
SĄD REJONOWY W TARNOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 2317/15
[BMSiG-34863/2017]

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie pod sygnaturą akt I Ns 2317/15 toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Zofii Galas (córce Jana i Julii), zmarłej w dniu 26 lutego 2009 r. w Zalasowej i tam ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałej. Majątek spadkowy zmarłej nie jest znany. Wzywa się wszystkich spadkobierców, by w ciągu 3 miesięcy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!