V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 34582.
SĄD REJONOWY WE WRZEŚNI, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 544/16
[BMSiG-34886/2017]

Sąd Rejonowy we Wrześni, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą I Ns 544/16 prowadzi postępowanie z wniosku Fast Finance S.A. o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Filipiaku zmarłym dnia 3.12.2014 r. w Bugaju, ostatnio stale zamieszkałym w Bugaju. Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!