V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 34586.
SĄD REJONOWY W TARNOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1610/15
[BMSiG-34854/2017]

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1610/15, toczy się postępowanie z wniosku Ewy Kaczmarek przy uczestnictwie Julietty Maruchy, Adama Stachurskiego i Zygmunta Krupiejewskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Kurpiejewskiej z domu Ogrodowczyk, córki Henryka i Zofii, zmarłej dnia 1 lutego 2015 r. w Tarnowie i tam ostatnio zamieszkałej.

Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.