V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 34589.
SĄD REJONOWY W TARNOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 599/15
[BMSiG-34859/2017]

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 599/15, toczy się postępowanie z wniosku Marka Steinhofa o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Wrona, synu Józefa i Marii z domu Głuszak, zmarłego dnia 12 lutego 1993 r. w Tarnowie i tam ostatnio zamieszkałego. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od dnia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!