V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 34590.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1218/16
[BMSiG-34748/2017]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe, II Wydział Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Gocław-Lotnisko" w Warszawie z udziałem Agnieszki Goźlińskiej pod sygnaturą II Ns 1218/16 o stwierdzenie nabycia spadku po Bernardynie Mariannie Goźlińskiej, urodzonej dnia 5 sierpnia 1941 roku w miejscowości Dąbrówka, zmarłej dnia 13 lipca 2005 r. roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 14 m. 18.

Jednocześnie Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Bernardyny Marianny Goźlińskiej bądź ich następców prawnych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa. W przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku po Bernardynie Mariannie Goźlińskiej.