I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 42418.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-10-22 r.
Pozycja 42418.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-12-30 r.
[BMSiG-42543/2017]

Western Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o nr. KRS 0000580166 oraz Brothers Investments Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o nr. KRS 0000407120 ogłaszają, że w dniu 31.07.2017 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan połączenia ww. Spółek o następującej treści: PLAN POŁĄCZENIA z dnia 31 lipca 2017 r. spółek kapitałowych Western Sp. z...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!