Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 42427.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-11-15 r.
[BMSiG-42647/2017]

Likwidator spółki pod firmą Kodo sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, adres: ul. Reformacka 25, 32-020 Wieliczka, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646998, zawiadamia, że w dniu 31 października 2017 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!