Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 42435.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-05-30 r.
[BMSiG-42676/2017]

Niniejszym zawiadamiam o zwołaniu przez Zarząd Coal Minders Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 grudnia 2017 r., na godz. 1100. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie w Kancelarii Notarialnej przy ul. Uniwersyteckiej nr 13 w Katowicach, prowadzonej w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!