I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 42437.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-18 r.
[BMSiG-42763/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 746

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 024 038

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000008104) ("Spółka"), działając na podstawie art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza niniejszym, iż następujące odcinki zbiorowe akcji wyemitowanych przez Spółkę zostały unieważnione na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 31/2017 z dnia 17 października 2017 r.:

1) odcinek zbiorowy 5333 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 08722 do 14054 o wartości nominalnej 1000 zł każda, wystawiony dnia 27 grudnia 2001 r.;

2) odcinek zbiorowy 200 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 001 do 200 o wartości nominalnej 1000 zł każda, wystawiony dnia 27 grudnia 2001 r.;

3) odcinek zbiorowy 200 akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 001 do 200 o wartości nominalnej 1000 zł każda, wystawiony dnia 27 grudnia 2001 r.;

4) odcinek zbiorowy 463 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 001 do 463 o wartości nominalnej 1000 zł każda, wystawiony dnia 27 grudnia 2001 r.;

5) odcinek zbiorowy 140 akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 001 do 140 o wartości nominalnej 1000 zł każda, wystawiony dnia 27 grudnia 2001 r.;

6) odcinek zbiorowy 930 akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 1728 do 2657 o wartości nominalnej 1000 zł każda, wystawiony dnia 13 stycznia 2005 r.

Unieważnienie powyższych odcinków akcji nastąpiło w związku z wydaniem nowych odcinków zbiorowych akcji obejmujących powyższe akcje, po uaktualnieniu ich treści.