Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45529.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-15 r.
[BMSiG-45561/2017]

W dniu 29.09.2017 r. NZW Spółki RABELL LOGISTICS Sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie, wpisanej pod nr KRS 0000486113 podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 30.09.2017 r. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności na adres pełnomocnika: Radca Prawny Bartosz Narankiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!