Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 45541.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-13 r.
[BMSiG-45670/2017]

Na podstawie art. 398, 399 i art. 402 KSH oraz § 19 Statutu Zarząd Fabryki Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych "FARUM" S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 grudnia 2017 r., o godz. 1615, w siedzibie Spółki - Warszawa, ul. Jagiellońska 74 (bud. "A" V piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!