I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 45541.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-13 r.
[BMSiG-45670/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 26.60.Z (Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego).

Liczba rekordów:
173

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 742

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Na podstawie art. 398, 399 i art. 402 KSH oraz § 19 Statutu Zarząd Fabryki Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych "FARUM" S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 grudnia 2017 r., o godz. 1615, w siedzibie Spółki - Warszawa, ul. Jagiellońska 74 (bud. "A" V piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!