XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 438984.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-08-23 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/76052/17/904]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
26 970

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm oferujących doradztwo informatyczne

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 62.02.Z (Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki).

Liczba rekordów:
16 973

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.11.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki07.09.2017 R., REP. A NR 11987/2017, NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W § 4 W UST. 1 PO PKT 39 KROPKĘ ZASTĘPUJE SIĘ PRZECINKIEM I DODAJE SIĘ PKT 40.

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKĘ KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: DOMINIK TOMCZYK - PREZES ZARZĄDU PROKURENT KOMPLEMENTARIUSZA: EWELINA DZIEDZIC - PROKURA SAMOISTNA

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKĘ KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: EWELINA DZIEDZIC - PREZES ZARZĄDU PROKURENT KOMPLEMENTARIUSZA: PAWEŁ KAMIŃSKI - PROKURA SAMOISTNA.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

WPISAĆ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE