I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45685.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-12-16 r.
[BMSiG-45718/2017]

Dnia 12.07.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BEKER POLSKA sp. z o.o. w Poznaniu podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji. W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. LikwidatorA....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!