Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45689.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-22 r.
[BMSiG-45771/2017]

Zarząd spółki Kuusakoski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055126, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 1.12.2017 r. podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 12.045.000 zł, tj. z kwoty...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!