I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45690.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-25 r.
[BMSiG-45774/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
136 637

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
532 100

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zakład Remontowo-Budowlany "URBI" Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000046234, ogłasza, że w dniu 23.11.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 404.100,00 zł (czterysta cztery tysiące sto złotych) do kwoty 202.050,00 zł (dwieście dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), o kwotę 202.050,00 zł (dwieście dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), poprzez obniżenie wartości nominalnej każdego z dotychczasowych udziałów z kwoty 100,00 zł (sto złotych) do kwoty 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) o kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).

Zarząd Spółki wzywa wierzycieli, aby w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego.