Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45691.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-06-09 r.
[BMSiG-45722/2017]

Likwidator POLGABION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. LEGIONÓW nr 29 lok. 1, 55-080, Kąty Wrocławskie, wpisanej do Rejestru Pprzedsiębiorców KRS pod nr 0000620526, zawiadamia, że w dniu 22.11.2017 r. powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!