I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45695.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-12-09 r.
[BMSiG-45796/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu wołomińskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie wołomińskim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
35 388

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm świadczących usługi programistyczne

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 62.01.Z (Działalność związana z oprogramowaniem).

Liczba rekordów:
52 013

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Spółki APE SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Wołominie (KRS: 0000344043) ogłasza, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą z dnia 2.10.2017 r. postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem Spółki: ul. Reja 9, 05-200 Wołomin.