Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45697.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-14 r.
[BMSiG-45880/2017]

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.11.2017 roku rozwiązano GREMIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kotorydzu i otwarto jej likwidację. Likwidator wzywa wierzycieli o zgłaszanie wierzytelności pod adresem siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od daty...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!