Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45702.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-11-28 r.
[BMSiG-45941/2017]

Przedsiębiorstwo Rozrywkowe "Eurofortuna" sp. z o.o. w likwidacji informuje, iż uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.11.2017 r. postanowiono rozwiązać spółkę i otwarto jej likwidację, w związku z czym wzywa się wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!