Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 45706.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-09-06 r.
[BMSiG-45745/2017]

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, stosownie do postanowień art. 358 § 3 k.s.h. oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 5/11/2017 z dnia 13.11.2017 r. oraz uchwały Zarządu Spółki nr 11/11/2017 z dnia 30.11.2017 r. ogłasza wykaz unieważnionych odcinków zbiorowych akcji zwykłych imiennych: nr 1 obejmujący 46.152 akcji serii A o numerach...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!