Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 45707.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-07 r.
[BMSiG-45831/2017]

Zarząd spółki VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni, KRS 0000089460 ("Spółka"), na podstawie art. 504 w zw. z art. 5161 k.s.h., działając w imieniu Spółki, zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Spółki w trybie art. 5161- 51618 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. ze spółką Shanley Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr przez przeniesienie całego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!