I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 45707.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-07 r.
[BMSiG-45831/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 742

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Gdynia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Gdynia (woj. pomorskie).

Liczba rekordów:
38 481

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd spółki VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni, KRS 0000089460 ("Spółka"), na podstawie art. 504 w zw. z art. 5161 k.s.h., działając w imieniu Spółki, zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Spółki w trybie art. 5161- 51618 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. ze spółką Shanley Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr przez przeniesienie całego majątku Shanley Holdings Limited na Spółkę (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i w tym celu na podstawie art. 398 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 grudnia 2017 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki w Gdyni, al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.

3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów treści planu połączenia oraz kwestii opinii biegłego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Spółki ze spółką Shanley Holdings Limited przyjęty decyzją Zarządu Spółki z listopada 2017 r. wraz ze zmianami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Shanley Holdings Limited zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Shanley Holdings Limited na Spółkę (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wskazanych w planie połączenia.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Plan połączenia został ogłoszony i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.vectra.pl/. Z dokumentami, o których mowa w art. 5167 k.s.h., można zapoznawać się w siedzibie Spółki w Gdyni, al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, w dni robocze, w godzinach od 9 do 16, w okresie do dnia 20 grudnia 2017 r.