Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 45708.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-14 r.
[BMSiG-45867/2017]

Zarząd BZE "BELMA" S.A. z siedzibą w Białych Błotach na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 stycznia 2018 roku, o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysko-Kamienna ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!