I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 45709.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-04 r.
[BMSiG-45816/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm oferujących nieruchomości do wynajęcia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Liczba rekordów:
34 689

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 742

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Spółki Akcyjnej "Zarząd Morskiego Portu Gdańsk" w Gdańsku, KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 4 września 2001 r., na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 stycznia 2018 r., na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przy ul. Nowy Świat 6/12, na III piętrze, w sali konferencyjnej 323, 324.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odkupienia od DCT Gdańsk S.A. systemu zaopatrzenia statków w wodę pitną w postaci sieci wodociągowej razem ze stacją cyrkulacyjną na terenie DCT-2.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu publicznego i oddania w dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku na terenie Bazy Paliw w Porcie Północnym Przedsiębiorstwu Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu w trybie art. 4 ustawy o portach i przystaniach morskich, w związku z zamiarem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Chodackiego 26 w Gdańsku, oznaczonej jako działka nr 18 w obrębie 71 o powierzchni 0,2518 ha wraz z prawem własności budynku magazynowo-biurowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu w trybie art. 4 ustawy o portach i przystaniach morskich, w związku z zamiarem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Wiślnej 19 w Gdańsku, oznaczonej jako działki nr 34 w obrębie 71 oraz 86, 87, 89 w obrębie 57, o łącznej powierzchni 4.5110 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Sucharskiego w Gdańsku o powierzchni 9,3012 ha, na którą składają się części działki 3/119 oraz 3/11 w obrębie 275.

10. Zamknięcie obrad.