Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 45710.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-16 r.
[BMSiG-45900/2017]

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Polmozbyt Toruń Holding S.A. z siedzibą w Toruniu z adresem przy ul. Szosa Bydgoska 82 w Toruniu (87-100), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000026232 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje na dzień 5 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!