V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 45884.
SĄD REJONOWY W RACIBORZU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 870/15
[BMSiG-45864/2017]

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 870/15 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Rybnika o stwierdzenie nabycia spadku po Alojzym Motyce (Motyka), zmarłym w dniu 26 marca 2005 roku w Raciborzu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Racibórz.

W skład spadku po zmarłym wchodzi nieruchomość, stanowiąca działkę gruntu numer 728/150 (droga publiczna - ulica Boguszowicka w Rybniku).

Wzywa się wszystkich zainteresowanych nieznanych z imienia i nazwiska, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Wydział I Cywilny, i udowodnili swoje prawa do spadku, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu stwierdzeniu nabycia spadku.