V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 45885.
SĄD REJONOWY W PRUDNIKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 419/17
[BMSiG-45714/2017]

W Sądzie Rejonowym w Prudniku, Wydział Cywilny, w sprawie sygn. I Ns 419/17 wszczętej z wniosku Herberta Luda toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia nieruchomości położonej w Pogórzu, stanowiącej działkę nr 33/2 o pow. 0,6740 ha, przez zasiedzenie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Augusta Lisoń, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!