XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 440584.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-28 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33127/17/806]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
35 029

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa wielkopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie wielkopolskim.

Liczba rekordów:
540 997

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.11.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA JAWNA
3.Firma, pod którą spółka działaPORTAART JÓŹWIAK I NOWAK SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GUBIŃSKA nr domu 23 kod pocztowy 60-163 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 23.08.2017 R., 17.10.2017 R., ZMIENIONO § 2

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJÓŹWIAK
2.ImionaJAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWAK
2.ImionaLIDIA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJÓŹWIAK
2.ImionaJAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWAK
2.ImionaLIDIA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DO DRUKU

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ