XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

c) Spółki partnerskie

Pozycja 440587.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-28 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/35598/17/0]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek partnerskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek partnerskich zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
2 300

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza gabinetów dentystycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 86.23.Z (Praktyka lekarska dentystyczna).

Liczba rekordów:
32 519

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2017.11.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA PARTNERSKA
3.Firma, pod którą spółka działaHAZNER LEKARZE DENTYŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA
2.Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica UL. ŚLĄSKA nr domu 3A kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki09.11.2017R., UMOWA SPÓŁKI

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane partnerów

1

1.NazwiskoHAZNER
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zaznaczenie okoliczności, że partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spółek handlowychNIE
5.Informacja, czy partner pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności partnera do czynności prawnychNIE

2

1.NazwiskoBERKOWICZ HAZNER
2.ImionaAGATA MIROSŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zaznaczenie okoliczności, że partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spółek handlowychNIE
5.Informacja, czy partner pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności partnera do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY Z PARTNERÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHAZNER
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBERKOWICZ HAZNER
2.ImionaAGATA MIROSŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA