XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

n) Stowarzyszenia

Pozycja 440880.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-28 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/41412/17/648]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu wrocławskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie wrocławskim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
22 377

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza gospodarstw rolnych uprawiających zboża, rośliny strączkowe i oleiste na nasiona

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 01.11.Z (Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu).

Liczba rekordów:
42 445

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.11.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuSTOWARZYSZENIE
3.Nazwa podmiotuSTOWARZYSZENIE ZWIĄZEK HODOWCÓW PSÓW W POLSCE
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN
2.Adresmiejscowość BĘDZIN ulica UL. CZESŁAWA MIŁOSZA nr domu 24 kod pocztowy 42-506 poczta BĘDZIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1) 26.08.2017R. - UCHWALONO STATUT 2) 11.10.2017R. ZMIANA STATUTU DODANO UST. 4 § 3, § 33 UST. 1

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuPREZYDENT MIASTA BĘDZIN

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoBOMBCZYŃSKI
2.ImionaZDZISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoLUBAŚ
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMATLAK
2.ImionaKAROLINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBŁOŃSKA
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWAK
2.ImionaKAMIL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji1) DĄŻENIE DO POPRAWIENIA JAKOŚCI RAS PSÓW 2) PROWADZENIE I ORGANIZACJA HODOWLI PSÓW 3) PROWADZENIE I ORGANIZACJA WYSTAWY PSÓW 4) ZRZESZANIE HODOWCÓW I MIŁOŚNIKÓW HODOWLI PSÓW 5) PROPAGOWANIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT 6) PROPAGOWANIE HUMANITARNEGO POSTĘPWANIA ZE ZWIERZĘTAMI 7) ZWIĘKSZANIE WIEDZY SPOŁECZNEJ NA TEMAT WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI 8) ORGANIZACJA SZKOLEŃ PSÓW, POKAZÓW, WYSTAW, KONKURSÓW 9) UDZIELANIE INFORMACJI NA TEMAT PROWADZENIA I POSTĘPOWANIA Z PSAMI 10) WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI KRYNOLOGICZNYMI LUB O PODOBNYM ZAKRESIE DZIAŁANIA