Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 743.
KRS 0000297195, REGON 510431484, NIP 7391801250
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-02-01 r.
[BMSiG-254/2017]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Masterpress SA sprawozdanie finansowe

Plan podziałuMasterpress S.A. z siedzibą w Olsztyniez dnia 29 grudnia 2016 r.uzgodniony pomiędzy: Masterpress SA z s. w Olsztynie (10-406 Olsztyn, (informacja ukryta)), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem "KRS 297195" (REGON 510431484 ; NIP 7391801250 ), reprezentowaną przez: Waldemara Wojciecha Zdrodowskiego...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!