I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 14882.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-03-20 r.
[BMSiG-14546/2017]

Likwidator EXTRASEEK Sp. z o.o. w Łodzi wzywa wierzycieli w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia do zgłaszania wierzytelności na adres: pI. Dąbrowskiego 1a/2 90-249...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!