I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 14916.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-06 r.
Pozycja 14916.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-04 r.
[BMSiG-13885/2017]

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że nastąpiło połączenie spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!