V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 15134.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I C 496/17
[BMSiG-14528/2017]

Na podstawie art. 144 Kodeksu postępowania cywilnego, ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Astrydy Adamczak celem zastępowania pozwanego Artura Odoleckiego, ostatnio zamieszkałego w Toruniu przy ul. Calineczki 5, w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. w Warszawie przeciwko Arturowi Odoleckiemu o zapłatę - sygn. akt I C 496/17.
Pozew i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.