XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 104309.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-04-29 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/40858/16/668]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa wielkopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie wielkopolskim.

Liczba rekordów:
536 382

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
26 965

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki25-10-2016, REP. A NR 8787/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZTYLAK, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA - NOTARIUSZ I AGNIESZKA SZTYLAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. GARBARY 95A-D/7, 61-757 POZNAŃ, ZMIENIONO § 9 UST. 1, § 16, § 19, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI 29-11-2016, REP. A NR 9779/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA - NOTARIUSZ I AGNIESZKA SZTYLAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. GARBARY 95A-D/7, 61-757 POZNAŃ, DODANO § 8 UST. 3, ZMIENIONO § 9 I § 10, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKONIECZNA
2.ImionaHANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego6.752.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego6.752.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE