XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104467.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-06-12 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10377/17/386]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm centralnych i holdingów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 70.10.Z (Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych).

Liczba rekordów:
6 087

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
531 632

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2017.04.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaFORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBETA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 05.04.2017 R. REP. A NR 1475/2017, NOTARIUSZ MARIOLA JONCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 1 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.

Dział 6.

Rubryka 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia oraz informacje o uchwaleSPÓŁKA FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ POŁĄCZYŁA SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE ZE SPÓŁKĄ FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM XIII GAMMA SPÓŁKĄ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, W TEN SPOSÓB, ŻE FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEJĘŁA W CAŁOŚCI SPÓŁKĘ FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM XIII GAMMA SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ. POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 5 KWIETNIA 2017 R. ORAZ UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM XIII GAMMA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Z DNIA 5 KWIETNIA 2017 R.