XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 105022.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-01-16 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18703/17/507]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 28.30.Z (Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa).

Liczba rekordów:
928

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
419 696

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 011180769

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 011180769 NIP 9520014177

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GROCHOWSKA nr domu 316/320 nr lokalu 108 kod pocztowy 04-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO nr domu 5 nr lokalu 9 kod pocztowy 03-984 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAJKOWSKI
2.ImionaANDRZEJ WŁADYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁASKAWIEC
2.ImionaMAREK WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 31 Z TYNKOWANIE

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

WYKREŚLIĆ

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności37 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 41 Z TYNKOWANIE

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 43 B SZTUKATORSTWO

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 44 A MALOWANIE

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 44 B SZKLENIE

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

63

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO

64

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

65

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 40 Z REKLAMA

66

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016