XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 132407.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-12 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11869/17/443]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów metalowych elementów stolarki budowlanej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 25.12.Z (Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej).

Liczba rekordów:
3 807

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu trzebnickiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie trzebnickim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
12 375

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Firma, pod którą spółka działaSCHILLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina ŻMIGRÓD miejscowość ŻMIGRÓD
2.Adresmiejscowość ŻMIGRÓD ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 15C kod pocztowy 55-140 poczta ŻMIGRÓD kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki27.04.2017R., NOTARIUSZ KAMILA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 83/BA, REP. A NR 1802/2017 UMOWA SPÓŁKI.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAŁANOWSKI
2.ImionaHENRYK JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej42.229,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH)
11.Wartość wkładu umówionego42.296,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH)
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego42.296,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH)
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAŁANOWSKI
2.ImionaDANIEL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej42.229,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH)
11.Wartość wkładu umówionego42.296,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH)
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego42.296,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH)
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAŁANOWSKI
2.ImionaDAMIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej42.229,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH)
11.Wartość wkładu umówionego42.296,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH)
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego42.296,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH)
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMUSIAŁ
2.ImionaMICHAŁ JANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej42.229,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH)
11.Wartość wkładu umówionego42.296,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH)
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego42.296,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH)
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSCHILLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSCHILLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH