Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 145266.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-06-27 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/5500/18/885]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza wypożyczalni samochodów ciężarowych i kempingowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 77.12.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli).

Liczba rekordów:
1 262

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Rybnik

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Rybnik (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
14 214

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.05.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki02.03.2018R. REP. A NR 636/2018, NOTARIUSZ PAULINA BIŃKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH - ZMIENIONO: §8 UST.1 I 2; §9 UST. 3.

Rubryka 7. Dane jedynego akcjonariusza

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAWAŁEK
2.ImionaKRZYSZTOF PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji5000000

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji6000000

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego500000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego6000000,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiSERIA B
2.Liczba akcji w danej serii1000000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneUPRZYWILEJOWANYCH JEST 1.000.000 (JEDEN MILION) AKCJI SERII B - W TEN SPOSÓB. ŻE KAŻDA AKCJA SERII B DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. W PRZYPADKU ZMIANY AKCJI SERII B NA AKCJE NA OKAZICIELA LUB PRZEJĘCIA WŁASNOŚCI AKCJI TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA UPRZYWILEJOWANIE WYGASA. W PRZYPADKU ZBYCIA AKCJI SERII B UPRZYWILEJOWANIE WYGASA, ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKU GDY ZBYCIE TYCH AKCJI NASTĘPUJE NA RZECZ PANI BEATY STELMACH (PESEL 66020708623).