XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 145532.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-11-24 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10915/18/267]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów części samochodowych i motocyklowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 29.3 (Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych).

Liczba rekordów:
1 696

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 23.43.Z (Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych).

Liczba rekordów:
34

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.05.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoSTEFANIAK
2.ImionaMONIKA PAULINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU

WPISAĆ

2

1.NazwiskoKOSSOWSKA
2.ImionaILONA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU