I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 25193.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-07-15 r.
[BMSiG-24617/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm ochroniarskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 80.10.Z (Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa).

Liczba rekordów:
4 407

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
136 513

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Ochrona Mienia spółka z o.o. wpisanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391490, ogłasza w trybie art. 264 § 1 KSH, że w dniu 28 maja 2018 roku NZW uchwaliło obniżenie kapitału zakładowego o 18.400 zł.

Zarząd wzywa wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wniesienia sprzeciwu należy dokonać na adres siedziby spółki: ul. Górników 13, 30-819 Kraków.

Prezes Zarządu
Władysław Paciorek