I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 25197.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-07-13 r.
[BMSiG-24660/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza drukarni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 18.12.Z (Pozostałe drukowanie).

Liczba rekordów:
10 195

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
420 268

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Spółki RAMPOL II Spółka z o.o. z siedzibą w Przewornie przy ul. Ziębickiej 6, KRS 0000284755, ogłasza, że uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników uchwała nr 1 z dnia 20.04.2018 r., akt notarialny Rep. 2903 spisany przez Notariusz Małgorzatę Paluszek w Kancelarii Notarialnej w Strzelinie dnia 9.05.2018 r. został obniżony kapitał zakładowy Spółki o 816.000 zł. Po obniżeniu kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 816.000 zł.

Wzywa się wierzycieli Spółki RAMPOL II Spółka z o.o. z siedzibą w Przewornie przy ul. Ziębickiej 6 do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od dnia w którym ukazało się ogłoszenie, jeśli nie wyrażają zgody na obniżenie kapitału.