Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 25204.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-08-22 r.
[BMSiG-24773/2018]

Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów akcji Spółki "ROLMEX" S.A. Zarząd "ROLMEX" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 358 § 3 k.s.h. oraz Uchwały Zarządu Spółki z 30.05.2018 r. w sprawie unieważnienia dokumentów akcji Spółki, ogłasza, że unieważnione zostały: I. wszystkie dokumenty akcji na okaziciela serii A...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!