I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 25206.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-05-07 r.
[BMSiG-24719/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 742

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza holdingów finansowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 64.20.Z (Działalność holdingów finansowych).

Liczba rekordów:
1 944

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd BLU ONE S.A., zwołuje na dzień 9 lipca 2018 r., o godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie, ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań.Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!