IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 25342.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-25 r., sygnatura akt: GD VIII Ns-Rej. KRS 12836/18/351
[BMSiG-24879/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia o wszczęciu w stosunku do spółki AG TRADING CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000211291, NIP 9581464420 , REGON 193055882 , adres: ul. Morska 360, 81-006 Gdynia, pod sygnaturą GD VIII Ns-Rej. KRS 12836/18/351 postępowania w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!