Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 25389.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-02-27 r., sygnatura akt: Gl. X Ns-Rej. KRS 9719/18/301
[BMSiG-24871/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów szkła gospodarczego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 23.13.Z (Produkcja szkła gospodarczego).

Liczba rekordów:
445

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (woj. opolskie).

Liczba rekordów:
11 439

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu INSTYTUT REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH z siedzibą w Zabrzu, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 323559, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: ul Wolności 281/6, kod pocztowy 41-800 Zabrze. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą Gl. X Ns-Rej. KRS 9719/18/301 w sprawie z urzędu przy udziale INSTYTUT REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH z siedzibą w Zabrzu i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Zabrze. Postępowanie wszczęto w celu prowadzonego postępowania - rozwiązanie podmiotu bez postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, ze w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestry nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.