IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 25415.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-30 r., sygnatura akt: Gl. X Ns-Rej. KRS 8835/18/369
[BMSiG-24839/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
451 961

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm oferujących nieruchomości do wynajęcia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Liczba rekordów:
37 084

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu STOWARZYSZENIE GÓRNIKÓW I EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA GMINY TWORÓG z siedzibą w Tworogu, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 4154, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: ul. Powstańców Śląskich, kod pocztowy 42-690 Tworóg.

Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą Gl. X Ns-Rej. KRS 8835/18/369 w sprawie z urzędu przy udziale STOWARZYSZENIE GÓRNIKÓW I EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA GMINY TWORÓG z siedzibą w Tworogu i Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Tamo górskiego. Postępowanie wszczęto w celu prowadzonego postępowania - rozwiązanie podmiotu bez postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.