IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 25416.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-18 r., sygnatura akt: Gl. X Ns-Rej. KRS 6745/18/447
[BMSiG-24865/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza ubojni zwierząt rzeźnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 10.11.Z (Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu).

Liczba rekordów:
3 606

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu świebodzińskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie świebodzińskim (woj. lubuskie).

Liczba rekordów:
6 965

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW NAKLA ŚLĄSKIEGO W NAKLE ŚLĄSKIM z siedzibą w Nakle Śląskim, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 6919, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: ul. Powstańców 28, kod pocztowy 42-620 Nakło Śl. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą Gl. X Ns-Rej. KRS 6745/18/447 w sprawie z urzędu przy udziale STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW NAKLA ŚLĄSKIEGO W NAKLE ŚLĄSKIM z siedzibą w Nakle Śląskim i Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Tarnogórskiego. Postępowanie wszczęto w celu prowadzonego postępowania - rozwiązanie podmiotu bez postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.