V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 25425.
SĄD REJONOWY W CHORZOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 704/15
[BMSiG-24754/2018]

Przed Sądem Rejonowym w Chorzowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą I Ns 704/15 toczy się postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Marii Radziej, c. Romana i Gertrudy, zmarłej dnia 27.12.2011 r. w Chorzowie, ostatnio stale zamieszkałej w Chorzowie, urodzonej dnia 19.04.1949 r. w Chorzowie, pannie....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!