V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 25428.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 484/17
[BMSiG-24697/2018]

Przed Sądem Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 484/17, toczy się postępowanie z wniosku Ewy Lukić o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Teresie Goncerzewicz, córce Leona i Magdaleny z domu Kodyniak, zmarłej w dniu 18 listopada 2016 r. w Pobiedziskach, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu na ul. Lodowej.

Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.