V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 25445.
SĄD REJONOWY W JAROSŁAWIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 936/16
[BMSiG-24604/2018]

Na mocy art. 144 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc ustanowiono kuratora w osobie Mariusza Paśkiewicza do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogdana Zagrobelny, nieznanego z miejsca pobytu uczestnika w sprawie z wniosku Piotra Kubiaka z udziałem Krzysztofa Zagrobelnego, Bogdana Zagrobelnego, Grażyny Miąsik o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Zagrobelny.